TLV B 1
TLV B 2
TLV 1 A
TLV 2 A
GT A
GT B
הדירה לפני
הדירה אחרי

עוגן הרם...

2016

 

 

התוכניות 

השלב הראשון בכל עיצוב - השלב החשוב ביותר - הוא שלב התכנון.

תכנון הפנים אמור לקחת בחשבון את המגבלות (מיקומי צנרת, עמודים תומכים וכו') ואת צרכי הדיירים.