top of page
  • Writer's pictureOri Ron Dsgn

על החוק החדש בנושא ארבע פגישות מהו"ת חובה ביחידת הסיוע המשפטי

Updated: Jan 18, 2022קצת על החוק


מה אומר החוק החדש בנושא ארבע פגישות מהו"ת חובה ביחידת הסיוע המשפטי?

ב17 ביולי 2016 נכנס לתוקף החוק להסדר התדיינות בסכסוכיי משפחה. חשוב להבין מהו החידוש בו. אם החלטתם להתגרש והגשתם יחד או בנפרד בקשה להתגרש בבית המשפט יש לדעת כי על פי ס' 3(ב)(1) לחוק, תזומנו לארבע פגישות מהו"ת, ארבע פגישות גישור שמטרתן ליישב את הסכסוך ביניכם. מהו"ת = הכוונה, מידע, היכרות ותיאום. הפגישות תתקיימנה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה.

מה יהיה בפגישות?


1. תקבלו מידע על ההליכים המשפטיים בדרך לגירושין . 2. תקבלו הסבר על ההשלכות הנוגעות לגירושין כמו ההשלכות על ילדים כלכלה רכוש וכן השלכות רגשיות וחברתיות. 3. תקבלו מידע על הדרכים בהן ניתן לפתור סכסוך כמו ייעוץ טיפול זוגי או משפחתי וכן היכן ניתן לקבל שירותים אלו. 4. עובדיי יחידת הסיוע אמורים לסייע לצדדים בהליך גישור להגיע להסכמות בנוגע למזונות משמורת ועוד.

חשוב להבין שדינה של הזמנה לפגישה ביחידת הסיוע הוא כדין הזמנה לדיון משפטי כלומר חובה להגיע, ולא, יש אפשרות שתחויבו בהוצאות משפטיות. ההליך ביחידת הסיוע אמור להסתיים תוך חודשיים. חשוב לזכור שלעובדיי יחידת הסיוע אסור להחתים את הצדדים על הסכם מבלי שהתייעצו עם עורך דין .

בנימה אישית, אני מברכת על כך שהכירו בחשיבות הליך הגישור ורואים בו את הדרך הנכונה והבריאה להתגרש. אולם, חשוב לזכור כי ניתן ואף רצוי להקדים את ה"זימון" ולפנות בעצמכם למגשר\ת במטרה לקבל ייעוץ מקצועי, בקצב שמתאים עבורכם ועל מנת שיובילו אתכם להתגרש נכון ובריא.

שלכם,

ציפי יום-טוב מגשרת ומטפלת זוגית


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page